Aanpak2020-11-10T14:39:14+01:00

Hoe wij dit doen

Vitaliteitsscan + Input HR + Input medewerkers = Vitaliteitsplan

Vitaliteitsscan
Met onze wetenschappelijk ontwikkelde vitaliteitsscan maken we de werk- en energiebeleving van medewerkers inzichtelijk. Naast een persoonlijk rapport waar iedere medewerker zelf direct aan de slag kan.

Input HR
De Atleetfabriek gaat in gesprek met HR om onder andere te horen waar de organisatie staat op het gebied van vitaliteit en wat specifieke interne en externe actoren zijn die impact hebben op de organisatie.

Input medewerkers
Ook praten we met de medewerkers om te weten hoe ze zich voelen en te horen wat hun wensen zijn.

Uitkomst
Met deze resultaten en inzichten stellen wij een concreet en holistisch advies samen op het gebied van mind, body en food.

We houden rekening met alle niveaus van de medewerkers en zorgen ervoor dat actuele vitaliteitsactiviteiten- en initiatieven onderdeel zijn binnen dit advies. Daarnaast adviseren we over de interne vitaliteitscommunicatie, het creëren van draagvlak en de te stellen KPI’s. Zo gaan we met een gedeelde visie en een duidelijk doel van start.

Aan de slag
Go to Top