ESF Subsidie

Spread the love

ESF subsidie, dé kans om een start te maken met vitaliteit in jouw organisatie

Binnen veel organisaties staat vitaliteit op de agenda. Maar hoe te beginnen en uit welk reeds gealloceerd budget dient dit gefinancierd te worden? Deze vragen zijn veelal de reden voor bedrijven om het vraagstuk vitaliteit weer op de lange(re) baan te schuiven.  Terwijl het bevorderen van bevlogenheid en inzetbaarheid een kans is die je als organisatie niet moet laten liggen.

De ESF subsidie kan voor deze organisaties een mooie start zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 2 mei een nieuw aanvraagtijdvak voor deze ESF – Duurzame inzetbaarheid subsidie bekendgemaakt. Van 25 juni 2018, 9.00 uur tot en met 29 juni, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend. Heb je als organisatie de intentie, of al concrete plannen, om met vitaliteit en de gezondheid van medewerkers aan de slag te gaan, dan is deze subsidie een mooie kans om een start te maken.

Waar kan de subsidie wel en niet voor gebruikt worden?

De ESF subsidie biedt de financiële support voor een duurzaam inzetbaarheid project.  Denk hierbij aan projecten die werkstress verminderen, projecten die medewerkers de mogelijkheid bieden inzicht te krijgen in zijn/haar mentale en fysieke gezondheid of het terugdringen van ongewenst gedag in de werksfeer. En ook het bevorderen van een flexibele werkcultuur kan een mooi doel zijn. De kosten van een externe adviseur komen hierbij wel voor subsidie in aanmerking, de kosten voor de activiteiten van het project zelf plus reis- en verblijfkosten echter niet. Krijgt u de subsidie toegekend, dan kunt u binnen de periode van 1 jaar na toekenning, zelf bepalen wanneer het project wordt uitgevoerd. Let wel; de subsidie is niet van toepassing op projecten met terugwerkende kracht.

Voorwaarden voor het aanvragen van subsidie

Uiteraard zijn er criteria verbonden aan deze subsidie. Ten eerste dient uw organisatie uit meer dan 2 medewerkers te bestaan. Per traject is maximaal €12.500,- beschikbaar voor advies en strategie inclusief de begeleiding die nodig is bij het uitvoeren van het advies.  Ook wordt er een maximum van 50% gesteld wat in aanmerking komt voor subsidie op voorwaarde dat de organisatie de andere helft financiert. Het adviestraject dient een maximale duur van 12 maanden te hebben die ingaan nadat er schriftelijke toezegging van de subsidie is verleend. En vergeet niet voor het indienen van de aanvraag een registratie te doen bij het online portal Agentschap SZW.

Europees Sociaal Fonds

Hoe bereid ik deze aanvraag voor?

Het aanvragen van een ESF subsidie is niet ingewikkeld. In beginsel wordt de subsidie toegekend op basis van de aanvraag. Daarin is het belangrijk om als organisatie goed voorbereid te zijn op het aanvragen, uitvoeren en vooral ook verantwoorden van de ESF subsidie. Er zijn namelijk verschillende financiële, juridische en administratieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden binnen een traject.

De Atleetfabriek ondersteunt hierin graag. Op basis van een no cure no pay methode kunnen wij de aanvraag voor toekenning van de ESF subsidie verzorgen.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier!

2018-06-19T14:31:16+00:00juni 19th, 2018|