Vitaliteit of afwezigheid?

Spread the love

31% van het ziekteverzuim bij bedrijven wordt veroorzaakt door werk gerelateerde stress. Bovendien blijkt werkstress zich inmiddels te hebben gemanifesteerd als een van de grootste beroepsrisico’s bij zowel kantoormedewerkers als de man op de vloer. Reden genoeg voor Lodewijk Ascher om de campagne Herken de druppel in het leven te roepen en structureel iets aan dit steeds groter groeiende probleem te doen. Op 14 juli jl. heeft hij aangegeven dat er in het kader van deze campagne 20 miljoen euro extra vrij is gemaakt uit het Europees Sociaal fonds om zo de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van ziekteverzuim in eerste instantie ligt bij de werknemer zelf, maar er ligt zeker ook een taak bij de werkgever. Want waar mensen in het verleden werden gemotiveerd door middel van financiële bonussen, leven we nu in een tijd waarbij deze bonussen nu juist moeten worden ingeleverd en meer werk vaak met minder mensen wordt gedaan. Wil je dat je medewerkers langer en productiever aan het werk gaan, biedt ze dan tijd. Tijd om te investeren in hun vitaliteit.

Sportende werknemers zijn namelijk minder vaak ziek dan niet sportende werknemers, en door sporten op de werkvloer te faciliteren hebben werkgevers de mogelijkheid direct bij te dragen aan de preventie van ziekteverzuim. Vitaliteitsmanagement op de kaart krijgen blijkt voor veel organisaties echter nog een uitdaging. Een initiatief dat succesvol vitaliteitsmanagement ondersteund is het programma van De Atleetfabriek. Binnen ons vitaliteitsprogramma van de Atleetfabriek gaan wij uit van een holistische benadering waarbij wij ons richten op zowel voeding, beweging als de mentale begeleiding van deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat werknemers zelf sturing geven aan de invulling van het programma en proberen zoveel mogelijk een programma op maat aan te bieden en zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Hierbij faciliteren wij het gehele programma inclusief de volledige interne communicatie en proberen wij de HR afdeling zoveel mogelijk te ontlasten. Door een passend programma neer te leggen, mensen op persoonlijk niveau te begeleiden, te motiveren en te verbinden, dragen wij hiermee direct bij aan lager ziekteverzuim, meer vitale werknemers en een groter saamhorigheidsgevoel.

In het kader van duurzame inzetbaarheid en is de dienstverlening van De Atleetfabriek subsidiabel. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Wees er snel bij want organisaties kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken. Voor meer informatie. Klik HIER

2015-10-09T09:56:37+00:00oktober 9th, 2015|